::: Serdecznie witamy na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Ruskołęce. Nasze działania służą lokalnej społeczności w myśl hasła “Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Jesteśmy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym od 2003 roku. Chcielibyśmy na tej witrynie przedstawić Państwu nasze stowarzyszenie jak również przybliżyć charakter naszej działalności.:::

:::Menu Główne:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny


:::Ciekawostki:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP


W niedzielę, 15 kwietnia zakończyło się trwające od 24 lutego br. „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP” dla druhów z powiatu ostrowskiego. Z naszej jednostki brali udział
druh Marcin Duda
druh Sylwiusz Han.

Szkolenie realizowane było na terenie jednostki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej. Szkolenie przeprowadził kpt. Rafał Kamiński.
Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ratowników sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo – gaśniczych podczas akcji, sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych. Szkolenie obejmowało 126 godzin zajęć, których tematyka dotyczyła min: pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych, działań podczas zdarzeń z materiałami niebezpiecznymi i pożarami, obsługi mechanicznych urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin, prowadzenia korespondencji radiowej UKF i kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń.


Strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli także testy w komorze dymowej znajdującej się w Komendzie Miejskiej PSP w Ostrołęce, przygotowujące oraz sprawdzające umiejętności ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w przypadku występowania dużych obciążeń psychofizycznych (brak widoczności, zadymienie, wysoka temperatura, zmęczenie, ograniczona przestrzeń, silny hałas).


Zakończenie szkolenia poprzedzone było egzaminem teoretycznym i praktycznym. W części praktycznej były trzy zadania zespołowe:
- ewakuacja poszkodowanego z pożaru budynku,
- sprawienie drabiny i zabezpieczenie linii na drabinie
- wiedza nt poszczególnych narzędzi na samochodzie gaśniczym.

Ukończenie szkolenia jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa strażaka OSP w działaniach ratowniczych.


Licznik zdarzeń
od 1 stycznia 2015 roku wydarzyło się:
:::Polecane strony:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny

:::Przydatne strony:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny