::: Serdecznie witamy na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Ruskołęce. Nasze działania służą lokalnej społeczności w myśl hasła “Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Jesteśmy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym od 2003 roku. Chcielibyśmy na tej witrynie przedstawić Państwu nasze stowarzyszenie jak również przybliżyć charakter naszej działalności.:::

:::Menu Główne:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny


:::Ciekawostki:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny

OSP Stara Ruskołęka otrzymała
medal Pro Masovia


Dnia 28 stycznia 2018 odbyło się zebranie sprawozdawcze, które było okazją do wręczenia pamiątkowego medalu Pro Masovia, nadanego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego p. Adama Struzika.

Spotkanie otworzył Prezes jednostki dh Krzysztof Han, który przywitał przybyłych gości: radnego sejmiku województwa mazowieckiego p. Mariana Krupińskiego, komendanta PSP Ostrów Mazowiecka bryg. Janusza Iwanowskiego, wójta gminy Andrzejewo dh Michała Rutkowskiego oraz panią sołtys Lidię Frączyk.

Przewodniczącym zebrania został dh Wiesław Kalupa, który odczytał sprawozdanie z działalności OSP, a także plan działania na rok bieżący. Druh Adam Maty odczytał sprawozdanie komisji rewizyjnej.
Następnie udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy. W dalszej części spotkania głos zabrali zaproszeni goście.

Po zakończeniu zebrania p. Marian Krupiński odczytał akt nadania i w asyście p. Michała Rutkowskiego wręczył pamiątkowy medal Pro Masovia.
Wręczając medal złożył gratulacje za strażackie działania, postawę i sukcesy oraz życzył stałej gotowości do niesienia pomocy sąsiadom i mieszkańcom gminy.



Medal Pamiątkowy "Pro Masovia" jest wyróżnieniem okolicznościowym nadawanym osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, instytucjom państwowym oraz innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.



OSP Stara Ruskołęka powstała w 1947r. Jej założycielami byli Aleksander Płotczyk i Feliks Surdykowski. W 1972 wybudowano remizę, która w 2015 przeszła gruntowny remont. W 2017r. jednostka otrzymała sztandar oraz srebrny medal "Za zasługi dla Pożanictwa. W tym roku także został oddany do użytku garaż. Jednostka obecnie liczy 39 strażaków w tym 9 kobiet.
Strażacy chętnie podejmują działania na rzecz ochrony życia i mienia, biorą też udział w pracach remontowych i porządkowych przy strażnicy OSP, aktywnie uczestniczą w uroczystościach strażackich i kościelnych. Odnoszą sukcesy w zawodach sportowych.









Na zakończenie dh Krzysztof Han podziękował za przybycie zaproszonym gościom oraz druhom i druhnom, po czym zaprosił na skromny poczęstunek.



Licznik zdarzeń
od 1 stycznia 2015 roku wydarzyło się:
:::Polecane strony:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny

:::Przydatne strony:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny