::: Serdecznie witamy na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Ruskołęce. Nasze działania służą lokalnej społeczności w myśl hasła “Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Jesteśmy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym od 2003 roku. Chcielibyśmy na tej witrynie przedstawić Państwu nasze stowarzyszenie jak również przybliżyć charakter naszej działalności.:::

:::Menu Główne:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny


:::Ciekawostki:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny

    Św. Florian - patron strażaków    


Florian - Imię to wywodzi się z języka łacińskiego od imienia Florus i zostało utworzone przy pomocy przyrostka - ianus. Zatem Florianus początkowo oznaczał kogoś, kto należał do Florusa. Z gramatycznego punktu widzenia Florianus pochodzi od przymiotnika florus, flora, florum, a użyte w funkcji nazwy własnej znaczy tyle, co kwitnący. W tym imieniu mieści się pierwiastek radości i życia. Tak się składa, że w kalendarzu liturgicznym wspomnienie Św. Floriana jest u mieszczone na początku maja (aktualnie 4 maja), kiedy to zaczyna rozwijać się przyroda i kwitną kwiaty. Niektórzy w etymologii tego imienia dopatrują się też pierwiastka wody, zawsze koniecznej dla życia roślin. W Polsce imię to pojawiło się w XII wieku wraz z kultem Św. Floriana, który się rozwinął w związku z otrzymaniem w 1184 roku przez Kraków części relikwii świętego. W XIII wieku uległo pewnemu przekształceniu i przybrało formę Tworian. A. Briikner uważał że przeróbki tej dokonano w celu uczynienia tegoż imienia zrozumiałym dla Polaków. Jednak nie sposób podać faktycznych przyczyn, dlaczego u nas mieszano imię Florian i Tworzyjan. Obok męskiej formy tego imienia istnieje jego żeński odpowiednik Floriana lub jego zdrobnienie Florka. Odpowiedniki obcojęzyczne: łac.Florianus; ang., niem. Florian; fr. Florien.
Imię to rzadko pojawia się w wykazach hagiograficznych.W VIII wieku po całej środkowej Europie rozpowszechnił się kult św. Floriana. Nie ma jednak żadnych źródeł potwierdzających historyczność osoby i wydarzeń z jego życia. To, co dziś wiemy o św. Florianie, jest oparte na dziele pt. Passio Floriani, które częściowo nosi znamiona legendy. Po dokładnym przebadaniu okazało się, że pewne partie dzieła mogą być legendą, a pewne można uznać za historyczne, tzn. opisujące konkretne wydarzenia, które miały miejsce w życiu ale legenda tak się zrosła z faktami, że dziś nie sposób oddzielić jedno od drugiego
Modlitwa strażaka

Gdy obowiązek wezwie mnie tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj, bym życie ludzkie ocalił.
Pozwól, niech dziecko póki czas z płomieni cało wyniosę,
przerażonego starca daj ustrzec przed strasznym losem.
Daj, Panie, czujność, abym mógł najsłabszy słyszeć krzyk,
daj sprawność i przytomność bym ugasił pożar w mig.
Swe powołanie pełnić chcę i wszystko z siebie dać:
Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec i o ich mienie dbać.
A jeśli taka wola Twa, bym życie dał w ofierze,
Ty bliskich mych w opiece miej. O to Cię proszę szczerze.
Amen
Licznik zdarzeń
od 1 stycznia 2015 roku wydarzyło się:
:::Polecane strony:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny

:::Przydatne strony:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny