::: Serdecznie witamy na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Ruskołęce. Nasze działania służą lokalnej społeczności w myśl hasła “Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Jesteśmy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym od 2003 roku. Chcielibyśmy na tej witrynie przedstawić Państwu nasze stowarzyszenie jak również przybliżyć charakter naszej działalności.:::

:::Menu Główne:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny


:::Ciekawostki:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Nadanie sztandaru dla OSP Stara Ruskołęka.


W minioną niedzielę 21.05.2017r. odbyła się uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru dla jednostki OSP Stara Ruskołęka.

Tę wyjątkową dla lokalnej społeczności ceremonię zaszczycili swoją obecnością wyjątkowi goście:
Wiceprzewodniczący Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego
- Dh Andrzej Wyszogrodzki
Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - Dh Eugeniusz Bogucki
Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - Dh Jacek Murawski
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej bryg. mgr inż. Janusz Iwanowski
Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej mł. bryg. mgr inż. Leszek Falbowski
Radny sejmiku województwa mazowieckiego - p. Marian Krupiński
Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Andrzejewie Dh - Andrzej Biały
Wójt gminy Andrzejewo - Michał Rutkowski
Proboszcz parafii pod wezwaniem NMP w Andrzejewie - ks. Jerzy Kruszewski
sekretarz gminy Andrzejewo - Piotr Skłodowski.
Na uroczystości zabrakło starosty ostrowskiego p.Zbigniewa Kamińskiego.
Ponadto w uroczystościach uczestniczyli poczty sztandarowe z: OSP Króle Duże; OSP Andrzejewo; OSP Gołębie Leśniewo; OSP Zaręby-Bolędy ; OSP Kowalówka; druhowie z wyżej wymienionych jednostek oraz mieszkańcy wsi Stara Ruskołęka.Uroczystość rozpoczęła się przemarszem do kościoła, któremu towarzyszyła Orkiestra Dęta z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zambrowie. Punktualnie o 12.30 rozpoczęła się msza święta, którą celebrował Proboszcz Parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Andrzejewie, ks. Kanonik Jerzy Kruszewski. Po mszy wszyscy zebrali się w Starej Ruskołęce aby uczestniczyć w dalszej części programu. Honory Dowódcy uroczystości pełnił dh Krzysztof Han, który kilkanaście minut po godzinie 14 zameldował gotowość pododdziałów pożarniczych do uroczystości nadania sztandaru jednostce OSP Stara Ruskołęka dh Andrzejowi Wyszogrodzkiemu. Sztandar został ufundowany przez gminę Andrzejewo. Następnie miały miejsce najważniejsze punkty programu niedzielnych uroczystości. Dh Andrzej Wyszogrodzki, przekazał sztandar Wiceprezesowi Naczelnikowi dh Wiesławowi Kalupie, który z kolei przekazał go pocztowi sztandarowemu, w którego skład wchodzili:

dh Marcin Duda,
dh Tomasz Ościłowski,
dh Daniel Maty.


Następnie dh Andrzej Wyszogrodzki w asyście dh Eugeniusza Boguckiego i dh Jacka Murawskiego odznaczył jednostkę srebrnym medalem "Za zasługi dla Pożarnictwa.

Po tych podniosłych chwilach nastąpiło wręczenie medali i odznaczeń dla druhów OSP Stara Ruskołęka.Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

Złotym medalem:

dh Henryk Maty,
dh Ryszard Predel,
dh Mieczysław Dobkowski,
dh Wiesław Kalupa,
dh Krzysztof Han.

Srebrnym medalem:

dh Waldemar Tatko,
dh Stanisław Rukat,
dh Marek Ościłowski,
dh Adam Maty,

Członkowie wspierający:
dh Sławomir Frączyk,
dh Tadeusz Gromek,
dh Krzysztof Kańkowski,
dh Andrzej Majewski,
dh Wiesław Biały,
dh Paweł Doncer,
dh Mariusz Ościłowski,
dh Janusz Oczechowski

Brązowym medalem:

dh Marcin Duda,
dh Marcin Płotczyk,
dh Krzysztof Maty,
dh Piotr Majewski,
dh Robert Biały.

Odznakę Strażak Wzorowy odebrał:
dh Tomasz Ościłowski.

Kolejnym etapem było nadanie przez Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Andrzejewie odznaczeń za wysługę lat. Wręczenia odznaczeń dokonali:
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Andrzejewie Dh Michał Rutkowski oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Andrzejewie Dh Andrzej Biały.

Odznaczeniami - 5 lat

dh Piotr Majewski
dh Kamil Tatko
dh Marcin Płotczyk
dh Adrian Maty
dh Sławomir Kańkowski

Odznaczeniami - 10 lat

dh Sylwiusz Han
dh Dariusz Kańkowski
dh Łukasz Sudak
dh Tomasz Ościłowski
dh Daniel Dobkowski
dh Mariusz Predel
dh Daniel Maty
dh Waldemar Tatko

Odznaczeniami - 15 lat

dh Marcin Duda
dh Robert Biały
dh Krzysztof Maty
dh Marek Ościłowski

Odznaczeniami - 20 lat

dh Stanisław Rukat
dh Mieczysław Dobkowski

Odznaczeniem - 25 lat

dh Adam Maty

Odznaczenie - 30 lat

dh Wiesław Kalupa
dh Henryk Maty
dh Ryszard Predel
dh Krzysztof Han

Z okazji jubileuszu 70-tej rocznicy utworzenia, wręczenia sztandaru, odznaczenia Srebrnym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Ruskołęce serdeczne podziękowania za wkład i zaangażowanie na rzecz jednostki, wyrazy szacunku, uznania społeczności, zdrowia i orędownictwa św. Floriana, Uchwałą Zarządu OSP Stara Ruskołęka pamiątkowymi statuetkami zostali nagrodzeni zasłużeni druhowie:
Wincenty Majewski, Telesfor Gromek, Edward Płotczyk, Kazimierz Duda, Jerzy Ościłowski, Waldemar Sudak, Antoni Frączyk, Jan Kurak, Jerzy Sudak, Stanisław Surdykowski.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości głos zabrali: dh Andrzej Wyszogrodzki, dh Janusz Iwanowski, który odczytał i złożył na ręce Prezesa OSP dh Krzysztofa Hana list gratulacyjny od starosty ostrowskiego p. Zbigniewa Kamińskiego, którego zabrakło na uroczystości. Jako ostatni głos zabrał p. Marian Krupiński. Po tych wystąpieniach organizatorzy zaprosili wszystkich gości na poczęstunek. Organizatorzy podziękowali wszystkim, których praca i zaangażowanie pomogły ukończyć zaplanowane inwestycje i przedsięwzięcia oraz przygotować samą uroczystość. A są to: Urząd gminy Andrzejewo oraz mieszkańcy wsi Stara Ruskołęka. Szczególne podziękowania zostały skierowane na ręce Wójta gminy Michała Rutkowskiego oraz pani skarbnik Ewy Godlewskiej, za osobiste zaangażowanie i okazaną pomoc.

Po zakończeniu przemówień Dowódca Uroczystości dh Krzysztof Han zdał raport zakończenia uroczystości dh Andrzejowi Wyszogrodzkiemu i po komendzie "W prawo zwrot - za mną marsz" odprowadził pododdziały i zakończono część oficjalną.
Licznik zdarzeń
od 1 stycznia 2015 roku wydarzyło się:
:::Polecane strony:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny

:::Przydatne strony:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny