::: Serdecznie witamy na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Ruskołęce. Nasze działania służą lokalnej społeczności w myśl hasła “Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Jesteśmy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym od 2003 roku. Chcielibyśmy na tej witrynie przedstawić Państwu nasze stowarzyszenie jak również przybliżyć charakter naszej działalności. :::

:::Menu Główne:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny


:::Ciekawostki:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Ochotnicza Straż Pożarna
w Starej Ruskołęce

*** ZAWSZE GOTOWI RUSZYĆ NA POMOC ***„W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam
czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego,
być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej,
dbałbym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

Przyrzekam wiernie służyć Rzeczpospolitej Polskiej."


Adres siedziby jednostki:

Stara Ruskołęka 51
07-305 Andrzejewo
~Rok założenia - 1947~Założyciele
Płotczyk AleksanderSurdykowski Feliks


~1972~

Remiza z roku 1972.


Pierwsza drużyna


~1978~

Pierwsza Decyzja nr 4/78 o rejestracji stowarzyszeń wydana została dnia 20 listopada przez Naczelnika Gminy Andrzejewo. Następnie postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Łomży I Wydział Cywilny wpisano w rejestr stowarzyszeń OSP w Ruskołękach Starych pod sygn. Akt nr 207/91. Dla nowego Zarządu określono zakres działalności.

~1996~

Dnia 25 października jednostka uzyskuje z Urzędu Statystycznego –REGON.
Dnia 06 listopada następuje nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej.

~2001~

Dnia 03 lutego na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym przyjęto statut dla jednostki oraz podjęto 2 uchwały odnośnie działalności organizacyjno-programowej oraz dokonano wyboru nowego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Ruskołęce, który ukonstytuował się następująco:

Zarząd OSP w składzie:
Prezes - Ościłowski Jerzy
Wiceprezes - Doncer Paweł
Naczelnik - Kalupa Wiesław
Sekretarz - Han Krzysztof
Skarbnik - Biały Henryk

Komisja rewizyjna w składzie:
Przewodniczący - Sudak Waldemar
Członek - Oczechowski Janusz
Członek - Gromek Krzysztof

~2003~

W 2003 r. działając zgodnie z nowymi przepisami zarząd czyni starania o zarejestrowanie jednostki w Krajowym Rejestrze Sądowym i w dniu 26 listopada 2003 taki wpis uzyskuje.

Do 2007 r. to był nasz wóz bojowy


~2007~

Dnia 21 grudnia pozyskuje średni samochód pożarniczy marki - Magirus Deutz 6591 typ. FM 192 D 11Fa, który wyposażony jest między innymi w zbiornik na pianę oraz pompę szybkiego natarcia 40 atm. W tym samym roku druhowie własnymi siłami przeprowadzają remont boksu garażowego.

~2009~

Dnia 22 lutego na zebraniu sprawozdawczym wraz z zebraniem wiejskim podjęto uchwałę w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego miejscowości Stara Ruskołęka który był niezbędny do pozyskania środków na wybudowanie świetlicy wiejskiej które w wysokości 1,5 mil.zł. zostały nam przyznane jednak z powodów ekonomicznych do jej wybudowania nie doszło.
Druhowie na tym samym zebraniu podjeli uchwałę w sprawie nowego statutu dla jednostki OSP Stara Ruskołęka.

~2011~

W 2011 r na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dokonano zmian w zarządzie OSP.

Skład Zarządu OSP Stara Ruskołęka
Prezes - Wiesław Kalupa
Naczelnik - Daniel Maty
Wiceprezes - Robert Biały
Za-ca Naczelnika - Marcin Płotczyk
Sekretarz - Marek Ościłowski
Skarbnik - Krzysztof Maty


Komisja Rewizyjna:
Tadeusz Gromek, Janusz Oczechowski, Waldemar Tatko

~2015~

W dniu 27 lutego podpisana została umowa na remont budynku świetlicy wiejskiej. Prace obejmą m.in. docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi oraz pokrycia dachu, wykonanie nowych instalacji i okładzin ściennych, a także utwardzenie terenu kostką brukową i jego ogrodzenie. Ponadto zakres inwestycji obejmuje zakup wyposażenia świetlicy w tym stołów, ławek i mebli kuchennych. Wykonawcą robót jest firma „DROŻĘCKI” Marek Drożęcki z miejscowości Konopki Jabłoń.
Termin zakończenia prac przewidywany jest na 29 maj 2015 r. Całkowity koszt inwestycji to kwota 298.790,55 zł.
Remont budynku świetlicy wiejskiej dofinansowany jest w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, dofinansowanie 75% kosztów kwalifikowanych.
Z inicjatywy Prezesa OSP – Wiesława Kalupy i Pani sołtys – Lidii Frączyk chętni mieszkańcy część prac porządkowych i przygotowawczych wykonali we własnym zakresie angażując swój sprzęt i poświęcając wolny czas.
~2016~W 2016r na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dokonano zmian w zarządzie OSP.

Aktualny skład Zarządu OSP Stara Ruskołęka:

Krzysztof Han - prezes
Wiesław Kalupa - zastępca prezesa
Waldemar Tatko - naczelnik
Marcin Duda - sekretarz
Robert Biały - skarbnik

Skład Komisji Rewizyjnej:

Adam Maty - przewodniczący
Tomasz Ościłowski - członek
Marek Ościłowski - członek

Skład członków do gminnego Zarządu:

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP
Wiesław Kalupa, Waldemar Tatko

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP
Marcin Duda, Marek Ościłowski

~2017~

Dnia 21 maja z rąk dh Andrzeja Wyszogrodzkiego jednostka otrzymuje sztandar. Sztandar zostaje odznaczony srebrnym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa". Uroczystość zbiega się z obchodami 70-lecia istnienia straży w Starej Ruskołęce. Podczas tej podniosłej ceremonii strażacy zostają uhonorowani medalami "Za zasługi dla pożarnictwa" oraz medalami za wysługę lat.

W 2017 roku powstaje Kobieca Drużyna Pożarnicza.
W jej skład wchodzą:

Karolina Biała, Ola Biała, Paulina Ościłowska, Anna Majewska, Dominika Biszewska, Edyta Rukat, Emilka Kraszewska oraz Ewelina Ościłowska.

Dnia 09 lipca odbywają się gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których startują obie nasze drużyny. Uzyskują awans na zawody powiatowe wygrywając w obu kategoriach.

24 września na zawodach powiatowych męska drużyna zajmuje wysokie II miejsce - najlepsze w historii jednostki a także gminy, żeńska drużyna zajmuje IV miejsce co też jest swoistym sukcesem.

~2018~

28 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze na którym jednostka otrzymała pamiątkowy medal "Pro Masovia".

~2019~

30 czerwca w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych wywalczyliśmy po raz trzeci z rzędu awans na zawody powiatowe.

W skład zwycięskiej drużyny weszli:
Tomasz Ościłowski, Kamil Tatko, Wiesław Kalupa, Marcin Duda, Rafał Han, Tomek Majewski, Adrian Maty, Kamil Ościłowski oraz jako dowódca Waldemar Tatko.

Licznik zdarzeń
od 1 stycznia 2015 roku wydarzyło się:
:::Polecane strony:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny

:::Przydatne strony:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny