::: Serdecznie witamy na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Ruskołęce. Nasze działania służą lokalnej społeczności w myśl hasła “Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Jesteśmy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym od 2003 roku. Chcielibyśmy na tej witrynie przedstawić Państwu nasze stowarzyszenie jak również przybliżyć charakter naszej działalności.:::

:::Menu Główne:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny


:::Ciekawostki:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Otwarcie świetlicy wiejskiej.

Kilka ostrych cięć i świetlica została oficjalnie otwarta.
W dniu 14 czerwca 2015 r. odbyło się oficjalne otwarcie świetlicy. Przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Andrzejewo – Michał Rutkowski, Starosta Ostrowski – Zbigniew Kamiński, Marian Krupiński – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Sylwiusz Han – Radny, Lidia Frączyk – Sołtys wsi Stara Ruskołęka oraz Wiesław Kalupa – Prezes OSP Stara Ruskołęka. Na uroczystości licznie przybyli mieszkańcy wsi oraz zaproszeni goście.
Po oficjalnych przemówieniach zaproszonych przedstawicieli władz gminy, powiatu i województwa wszyscy przybyli goście i mieszkańcy skierowali się do środka sali gdzie mogli zobaczyć efekty pracy firmy budowlanej, a także wysłuchać prezentacji o powstaniu i działalności miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. O tym wszystkim opowiedzieli nam Aneta Biszewska i Sylwiusz Han. Oprawę świetlną i muzyczną zapewnił Daniel Mrozowski.


Tego dnia pogoda dopisała. Mieszkańcy mogli się spotkać na I nieoficjalnym Pikniku Rodzinnym w Starej Ruskołęce, co można stwierdzić po rotacji gości i mieszkańców między stolikami. Można było spróbować dań Koła Gospodyń Wiejskich, a także odświeżyć znajomości i potańczyć. Liczymy że następne uroczystości będą się odbywały i "remiza" nie będzie tylko budynkiem, ale będzie żyła własnym życiem.

Licznik zdarzeń
od 1 stycznia 2015 roku wydarzyło się:
:::Polecane strony:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny

:::Przydatne strony:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny