::: Serdecznie witamy na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Ruskołęce. Nasze działania służą lokalnej społeczności w myśl hasła “Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Jesteśmy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym od 2003 roku. Chcielibyśmy na tej witrynie przedstawić Państwu nasze stowarzyszenie jak również przybliżyć charakter naszej działalności.:::

:::Menu Główne:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny


:::Ciekawostki:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Co zrobić jeśli. . .
...wybuchł pożar
Jak zwalczać powstały pożar

1. W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:
* zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia,
* wezwać straż pożarną.
2. Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób:
Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaje się:
* swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
* adres i nazwę obiektu,
* co się pali, na którym piętrze,
* czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.
Po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Przyjmujący może zażądać:
* potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie,
* dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.
3. Przystąpić niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i nieść pomoc osobom zagrożonym w przypadku koniecznym przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia. Należy czynności te wykonać w taki sposób aby nie doszło do powstania paniki jaka może ogarnąć ludzi będących w zagrożeniu, które wywołuje u ludzi ogień i dym.

Panika może być przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych.

Dlatego prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożar należy kierować się rozwagą w podejmowaniu decyzji. Do czasu przybycia straży pożarnej kierowanie akcją obejmuje kierownik zakładu pracy /właściel obiektu/ lub osoba najbardziej energiczna i opanowana.


Jak ewakuować ludzi i mienie

Celem ewakuacji ludzi jest zapewnienie osobom szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Do celów ewakuacji ludzi służą korytarze - poziome drogi ewakuacji i klatki schodowe - pionowe drogi ewakuacyjne z których istnieje możliwość bezpośredniego wyjścia na zewnątrz.

Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane muszą być pożarniczymi tablicami informacyjnymi zgodnie z PN - 92/N - 01256/02 "Znaki Bezpieczeństwa - Ewakuacja. Ewakuacją ludzi z części lub z całego obiektu zarządza kierujący akcją ratowniczo - gaśniczą.

W przypadku zaistnienia pożaru lub innego zagrożenia budynku lub jego części, osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej powinny opuścić strefę zagrożenia. Osoby opuszczające strefę zagrożenia kierują się do najbliższego wyjścia służącego celom ewakuacji zgodnie z oznakowaniem.

W czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jest:
* dokonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać panikę,
* przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,
* zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób.

Osoby ewakuowane muszą podporządkować się poleceniom ratowników to jest osobom prowadzącym ewakuację: strażacy, pracownikom służby zabezpieczenia obiektu.

Poza ewakuacją ludzi niejednokrotnie zachodzi konieczność ewakuacji mienia. Celem ewakuacji mienia jest zabezpieczenie cennych przedmiotów oraz ważnych dokumentów przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Ewakuowane przedmioty i dokumenty należy umieszczać aby nie były narażone na zniszczenie lub uszkodzenie. Działania ewakuacyjne muszą być prowadzone w sposób skoordynowany, nie powodujący utrudnień w innych działaniach. Kierujący działaniami powinien wstępnie określić pomieszczenia z których należy wynieść mienie.

Do pomieszczeń, z których należy ewakuować mienie w pierwszej kolejności, jeśli istnieje taka możliwość bez narażenia życia i zdrowia zalicza się:
* pomieszczenia bezpośrednio zagrożone pożarem, w których jest źródło ognia,
* pomieszczenia sąsiednie ( w pionie i w poziomie) - możliwość rozprzestrzeniania się pożaru lub uszkodzenia przez działanie wysokiej temperatury i gazów popożarowych (dymu),
* pomieszczenia pod palącym się pomieszczeniem narażone na możliwość zalania w czasie akcji gaśniczej.
...jesteś świadkiem wypadku drogowego
1. Zabezpiecz miejsce zdarzenia:
* "zasłoń" miejsce wypadku oraz osoby udzielające pomocy bryłą swojego pojazdu, który musi mieć włączone światła awaryjne i postojowe (w warunkach nocnych konieczne są włączone światła mijania, to one oświetlą miejsce wypadku),
* w odpowiedniej odległości ustaw trójkąty ostrzegawcze (własny lub z pojazdów poszkodowanych), wykorzystaj światło ostrzegawcze latarki podręcznej,
* przy pomocy telefonu komórkowego (połączenie z numerami alarmowymi 998, 997, 999, 112 jest bezpłatne) lub radia CB wezwij służby ratownicze, policję,
* jeżeli nie możesz spełnić powyższego warunku, spróbuj zatrzymać inne pojazdy bo sam możesz nie być skuteczny w działaniu,
* jeżeli nie masz szans na pomoc innych, nie trać czasu zacznij działać sam, najważniejsze dla rannych bez pulsu i oddechu są pierwsze 4 minuty, ale pomoc im udzielona musi być fachowa.

2. Zbliżając się do pojazdów, które uległy wypadkowi:
* weź ze swojego pojazdu gaśnicę,
* weź ze swojego pojazdu apteczkę,
* weź ze swojego pojazdu narzędzie, którym będziesz mógł zbić szybę lub pomoże ci w otwarciu drzwi,
* weź ze swojego pojazdu nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa lub inne ostre narzędzie, które może go zastąpić (scyzoryk, nóż myśliwski, itp.)
* oceń, czy pojazd nie ulegnie niekontrolowanemu niebezpiecznemu ruchowi lub przemieszczeniu,
* sprawdź czy z pojazdu (-ów) nie wycieka lub nie ulatnia się medium napędowe,
* zachowaj szczególną ostrożność,
* spróbuj zatrzymać inne pojazdy bo sam możesz nie być skuteczny w działaniu, jeżeli nie masz szans na pomoc innych nie trać czasu działaj sam.

3. Wykonaj następujące czynności jeżeli jesteś przy pojazdach:
* sprawdź, które drzwi otwierają się i ułatwi to kontakt z poszkodowanymi,
* jeżeli drzwi nie dają się otworzyć, zbij szybę, w taki sposób, aby nie powodować dodatkowych urazów u poszkodowanych,
* zbijając szyby zachowaj szczególną ostrożność - pamiętaj, że szkło hartowane (najczęściej szyby boczne) rozpada się na małe ostre kawałki, natomiast szyby klejone (zawsze szyba przednia i w większości przypadków tylna) pękają, ale pozostają zwykle w jednym elemencie,
* dostań się do środka pojazdu, wyjmij kluczyki ze stacyjki, ale zostaw je w samochodzie, oceń czy dalsze czynności ratownicze na pewno nie zagrażają twojemu zdrowiu i życiu,
* w przypadku jeśli samochód stanie w płomieniach, użyj dostępnej Ci gaśnicy samochodowej - nie obawiaj się zbiornik paliwa nie eksploduje,
* jeśli stwierdzisz u poszkodowanych brak oznak pulsu i oddechu przystąp do ożywiania, najskuteczniejsze działania przedmedyczne wykonasz z dala od uszkodzonych pojazdów ewakuując poszkodowanych.
Nie rób tego jednak, jeżeli nie umiesz zrobić tego prawidłowo, ponieważ możesz pogłębić urazy, a nawet spowodować śmierć poszkodowanego.

4. Zalarmuj służby ratownicze, a w przypadku gdy:
* samochód nie jest narażony na niekontrolowany ruch lub przemieszczenie
* nie ma wycieków paliwa
* odłączona jest instalacja elektryczna pojazdu
* miejsce zdarzenia jest odpowiednio zabezpieczone
* poszkodowani dają oznaki życia, ale są uwięzieni w pojeździe, - przystąp do udzielania im pierwszej pomocy (opatrzenia ran, tamowania krwotoków, ustabilizowania kręgosłupa i kończyn ). Kontroluj oddech i czynności serca poszkodowanych, okryj ich kocem lub odzieżą w celu uniknięcia pogłębienia wstrząsu.
Zostań przy poszkodowanych do czasu przybycia ratowników.
...pod kimś załamał się lód

*nie biegnij w kierunku ofiary - lód w tym miejscu może być słaby i może załamać się również pod tobą;
* wezwij pomoc z telefonu komórkowego - numer 112
* staraj się podać lub rzucić cokolwiek, za co można się trzymać np. linę, gałąź, kurtkę;
* pomóż ofierze wydostać się na krawędź lodu;
* pod żadnym pozorem nie podawaj alkoholu uratowanemu na mrozie; alkohol rozszerza naczynia krwionośne i poprawia krążenie - w rezultacie szybko doprowadza do dalszego wyziębienia organizmu. Zamiast alkoholu możesz podać np. czekoladę lub cukierki i coś ciepłego do picia.
* aby doraźnie zabezpieczyć poszkodowanego przed zimnem - można założyć mu koc termiczny - w tym przypadku zakładamy go stroną srebrzystą do wewnątrz,
* jeżeli jest taka możliwość należy szybko przebrać niedoszłego topielca w pożyczone suche ubranie.
...pod tobą załamał się lód

* nie wpadaj w panikę, zachowaj spokój;
* oszczędzaj siły na wydostanie się z wody; wydostanie bez niczyjej pomocy się o własnych siłach jest niezwykle trudne - ręce ślizgają się po mokrym lodzie - nie nie można znaleźć chwytu - dlatego bardzo ważne jest posiadanie specjalnych kolców - można je kupić w dobrych sklepach wędkarskich.
* jeśli to możliwe zdejmij buty, zrzucisz kilka zbędnych kilogramów, łatwiej będziesz mógł utrzymać się na powierzchni;
* jeśli się wydostaniesz, nie wstawaj, powoli przeczołgaj się w bezpieczne miejsce;
* jeżeli jest taka możliwość szybko przebierz się w pożyczone suche ubranie.
...będzie silny wiatr, burza lub huragan

Zachowanie w domu:
*Zapewnić sobie dostęp do mediów, np. poprzez przenośne radio (z bateriami) oraz awaryjne oświetlenie np. latarkę, świeczki, a także żywność, wodę oraz podstawowe lekarstwa.
*Przemyśl ewentualne drogi i miejsca ewakuacji.
*Bezwzględnie nie należy wychodzić z domu.
*Należy sprawdzić zamknięcie otworów okiennych i drzwiowych oraz zabezpieczyć je skutecznie przed otwarciem (np. okiennice, sztaby).
*Usunąć z balkonów, tarasów lekkie materiały, które mogą zostać porwane przez wiatr i stworzyć dodatkowe zagrożenie.
*Wyłączyć urządzenia elektryczne i gazowe (zawory, bezpieczniki).
*Unikaj korzystania z telefonów, z wyjątkiem telefonów alarmowych.
*Nie należy podchodzić do okien, drzwi; nie obserwować zjawisk i robić zdjęć.

Ewakuujemy się w przypadku:
*Gdy otrzymamy sygnał od władz lokalnych.
*Gdy mieszkamy w namiotach, przyczepach – gdzie występuje brak stabilnej konstrukcji.
*Gdy mieszkamy i przebywamy w strefie zalewowej, np. blisko rzeki.
*Z miejsc, w których nie czujesz się bezpiecznie.

W przypadku, gdy nie możesz się ewakuować:
*Udaj się do bezpiecznego pomieszczenia na najniższej kondygnacji domu, np. piwnic i usiądź pod ściana nośną, z daleka od przeszklonych drzwi i okien.
*Pozasłaniaj okna żaluzjami lub zasłonami.
*Chwilowa bezpieczna pogoda i cisza; nie oznacza bezpieczeństwa, przed wyjściem upewnij się.

W przypadku, gdy burza i deszcz zaskoczy nas w terenie:
*Nie należy parkować pod drzewami i słupami energetycznymi.
*Gdy jedziemy pojazdem należy pamiętać o możliwym silnym podmuchu podczas wyjazdu z lasu, terenu zabudowanego.
*Nie wolno chować się pod drzewa, słupy energetyczne i inne niepewne konstrukcje.
*W czasie burz i wyładowań atmosferycznych – nie używać telefonów komórkowych.
Licznik zdarzeń
od 1 stycznia 2015 roku wydarzyło się:
:::Polecane strony:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny

:::Przydatne strony:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny