::: Serdecznie witamy na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Ruskołęce. Nasze działania służą lokalnej społeczności w myśl hasła “Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Jesteśmy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym od 2003 roku. Chcielibyśmy na tej witrynie przedstawić Państwu nasze stowarzyszenie jak również przybliżyć charakter naszej działalności.:::

:::Menu Główne:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny


:::Ciekawostki:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP
gminy Andrzejewo


Dnia 12 kwietnia 2016r. w miejscowości Kowalówka odbył się VII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Andrzejewo.
W zjeździe uczestniczyli delegaci na zjazd i przedstawiciele do zarządu oddziału wybrani na zebraniach sprawozdawczo wyborczych z poszczególnych OSP oraz zaproszeni przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych:
Wiceprzewodniczący Głównego Sądu Honorowego Związku OSP RP Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego
-Druh Andrzej Wyszogrodzki,
Starosta Ostrowski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
-Druh Zbigniew Kamiński,
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej
-st. bryg. Janusz Iwanowski.
Zjazd otworzył ustępujący Prezes druh Michał Rutkowski, witając zaproszonych gości oraz wszystkich strażaków przedstawiając, że celem zjazdu jest dokonanie wyboru władz do Zarządu Oddziału Gminnego, Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
Po uczczeniu minutą ciszy zmarłych strażaków w okresie od poprzedniego zjazdu, dokonano wyboru przewodniczącego i sekretarza zjazdu.
Druh Krzysztof Han przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP za minioną kadencje, a druh Tadeusz Nowacki zrelacjonował sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.Po sprawozdaniach i dyskusji odbyły się wybory do władz Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Andrzejewie, którego skład ukonstytułował się następująco:

Aktualny skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Andrzejewo:

Michał Rutkowski - Prezes
Roman Godlewski - wiceprezes
Andrzej Biały - wiceprezes
Witold Jeglikowski - komendant gminny
Krzysztof Han - sekretarz
Mariusz Jakubiak - skarbnik
Sławomir Oczechowski - członek prezydium

Skład Komisji Rewizyjnej:

Tadeusz Nowacki - przewodniczący
Zbigniew Dąbkowski - wiceprzewodniczący
Waldemar Tatko - sekretarz

Skład Komisji Mandatowej:

Krzysztof Jasko - przewodniczący
Marcin Duda - sekretarz
Dariusz Chiliński - członek

Delegaci na zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

Michał Rutkowski, Andrzej Biały, Krzysztof Han

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

Michał Rutkowski, Andrzej BiałyPo wybraniu zarządu były omawiane bieżące wydatki i sprawy dotyczące dalszej działalności jednostki. Inwestycje, które wykonano w 5-cio letniej pracy Zarządu przedstawiają się następująco:
1. Odnowa świetlicy w m. Andrzejewo
2. Remont świetlicy w m. Stara Ruskołęka
3. Wybudowanie świetlicy wiejskiej w m. Kowalówka
4. Remont świetlicy wiejskiej w m. Zaręby Warchoły
5. Remont świetlicy w m. Zaręby Bolędy.

Do bieżacych inwestycji można zaliczyć:
1. Remont remizy w m. Przeździecko Jachy,
2. Remont remizy w m. Gołębie Łeśniewo,
3. Wybudowanie boksu garażowego w m. Stara Ruskołęka.
Planowany jest także - jeśli będą dofinansowania - zakup lekkiego samochodu dla OSP Przeździecko Jachy oraz średniego samochodu dla OSP Andrzejewo.

Po zakończeniu zjazdu przewodniczący druch Michał Rutkowski podziękował obecnym przedstawicielom władz wojewódzkich i powiatowych oraz przedstawicielom i delegatom z jednostek OSP gminy Andrzejewo za przybycie na zjazd i zaprosił na skromny poczęstunek.
Licznik zdarzeń
od 1 stycznia 2015 roku wydarzyło się:
:::Polecane strony:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny

:::Przydatne strony:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny